Styret i Runar Håndball Styret i Runar Håndball

Skrevet av NTH

Leder: Knut Søyland (+47 906 54 048) soylands@hotmail.com
Nestleder:Fred Sørensen (+47 400 66 201) fred.sorensen@sfjbb.no
Økn. Ansvarlig: Jan Kristoffersen (+47 906 76 394) jankr5@online.no
Sekretær: Silvana Sørensen (+47 990 49 104) silvana.sorensen@sandefjordbredband.net
Kontakt Sportslig Elite: Jan Kristoffersen (+47 906 76 394) jankr5@online.no
Leder Bredde: Lene Søgnen (+47 951 95 373) lenetrall@yahoo.no
Leder Markedsutvalg: Thor Asbjørn Lie (+47 982 20 325) thor.asbjorn.lie@staples.no
Leder Web/Media:Thore Borg (+47 988 54 675) thore@runarhandball.no