Treningstider 2012/13

Skrevet av NTH
Tid/Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Bane 1 Bane 2 Bane 1 Bane 2 Bane 1 Bane 2 Bane 1 Bane 2 Bane 1 Bane 2
15:00 – 15:30 J97 J/G 05/06 J97 J02 Elite
15:30 – 16:00 J97 J/G 05/06 J97 G01 J02 J97 Elite  G98
16:00 – 16:30 J97 G95/G96 J/G 05/06 J97 G01 J01/02 J97 Elite G98
16:30 – 17:00 J01 J00 G95/G96 J99 G02 J04/03 J01 J97 Elite G98
17:00 – 17:30 J01 J00 G95/G96 J99 G02 J04/03 J01 G03 J00 G01
17:30 – 18:00 Elite Allsport Elite J99 Elite G04 J99 G03 J00 G01
18:00 – 18:30 Elite Allsport Elite Friidrett Elite G04 J99 Friidrett J00 G01
18:30 – 19:00 Elite J99 Elite Friidrett Elite J02 Elite Friidrett J96 J98
19:00 – 19:30 J98 J99 Elite Friidrett Elite J02 Elite Friidrett J96 J98
19:30 – 20:00 J98 J99 J98 Friidrett G97 G98 Elite Friidrett J96  J98
20:00 – 20:30 J98 G95/G96 J98 Friidrett G97 G98 Elite G95/96 Damer A
20:30 – 21:00 J96 G95/G96 G98 Friidrett G97 G98 Damer A G95/96 Damer A
21:00 – 21:30 J96 G95/G96 G98 J98 Herrer C Damer A G95/96  Damer A
21:30 – 22:00 J96 G98 Herrer C Damer A  G95/96  Damer A