Ung i Runar

Skrevet av NTH

Ung i Runar er et tilbud til håndballspillere i klubben.

Hver onsdag kl. 16.00 samles «kremen av norsk ungdom» i Runarhallen. Det er et sted mellom 20 og 25 ungdommer i aldersgruppa 14-18 år som møtes for å spise middag sammen. Fra 16. 45 – 17.30 gjøres det  leksearbeid. Det er et krav for å være med i Ung i Runar, at man gjør lekser. Fokus på utdannelse er viktig. Vi kommer til å ha foredragsholdere bl.a.om alternativ trening og ernæring.

Aktivitetsplanen for Ung i Runar henger på oppslagstavelen i vestibylen.

Ungdommene må melde seg på fra gang til gang. Påmelding sendes på sms til 99 69 74 92. Tilbudet er gratis for deltagkerne.