Runar med på LM96 og LK96

Fredrik Aamot Langeid og Erlend Fredborg er tatt ut i troppen til LM96. Disse skal starte sin samling i Oslo fra 22 til 24 juni, for så å reise videre til Kroatia. Sindre Aho ble tatt ut som reserve i troppen, men er kommet med i steden for Mathias Berg Gjerstrøm fra Bækkelaget.

På LK96 er Katharina Aho og Maja Dusvik Sjaavik tatt ut i troppen, mens Maren Tollefsen er reserve. Disse skal ha samling i Frankrike fra 4 til 11 juli.


Runar ønsker gutta lykke til!

Skrevet av NTH