Ny kamp mellom Bodø og Runar

Skrevet av Henriette Christiansen

I Postenligaen Menn er det vedtatt at kampen mellom Bodø og Runar skal spilles på nytt. Ny kampdato blir søndag 10. mars.

Da de to lagene møttes 21. november endte kampen 30-33, men Bodø la inn protest etter kampen og fikk medhold i Domskomiteen. Runar appellerte saken og stilte spørsmål om protestens gyldighet, men appellen førte ikke frem i Appellkomiteen.

 

Runar ba deretter Appellkomiteen om gjenopptakelse av saken i henhold til § 93-8.1 § 93-8.2 i Lov-, kamp og konkurransereglementet. Komiteen besvarer dette slik:

«I begjæringen om gjenopptakelse hevdes at Appellkomiteens avgjørelse har en saks-behandlingsfeil, og at IL Runars anke skulle vært avvist fordi protesten fra Bodø HK ikke er gyldig. Det sentrale i gjenopptakelsesbegjæringen er hvorvidt det er tilstrekkelig at protest er nedlagt dersom protest og underskrift skjer i garderoben.

For at gjenopptakelse skal gis kreves at det fremkommer opplysninger man antar ville ha medført et annet resultat. Det er ingen nye opplysninger i denne sak som underbygger dette. Appellkomiteen ser i ettertid at den burde ha skrevet noen linjer om at protesten heller ikke ble avvist på formelt grunnlag. IL Runar hadde ingen innvendinger mot at protesten ikke skulle være riktig overfor Domskomiteen. Domskomiteen har kontrollert kamprapporten og funnet protesten i orden. Appellkomiteen har gjort det samme.

For ordens skyld presiserer Appellkomiteen at banens område også omfatter garderobene i forhold til § 94-3.3. Hensynene bak de formelle krav er båret av at man skal bli gjort kjent med at protest er nedlagt og kunne aksjonere deretter. Det er åpenbart at man ikke skal kunne løpe fra en protest.»Saken er nå behandlet i NHFs organer i henhold til gjeldende regelverk, og vedtaket er endelig. Tabellen og kampoppsettet er oppdatert.