Ny assistent trener-The Rolling assistent

Skrevet av lenetrall

«The rolling assistent» kaller Ole Andreas Steen seg selv etter at han fikk assistent jobb på Runar Sandefjord sitt elitelag. Stillingen går i hovedsak ut på å bygge laget til uante høyder og å være Marinko Kurtovic sin sparringspartner.

Ole Andreas er klar på at hans oppgave er å bistå Marinko, komme med taktiske løsninger, bygge opp spillere det går trått for og komme med innspill der Marinko har låst sitt fokus. Sammen har de det grunnleggende spillet felles, og se spillet og treningene fra to forskjellige vinkler gjør dette teamet til godt gammeldags krutt. To kloke hoder jobber alltid bedre enn ett.

I løpet av den korte tiden Marinko og Ole Andreas har vært kollegaer har de hatt mange konstruktive samtaler hvor de begge er blitt utfordret til å finne nye løsninger på ting de mener ikke fungerer. Guttene jobber godt sammen og har en tydelig og grei arbeidsfordeling.