Sannheten bak ryktene.

Skrevet av Henriette Christiansen

Runar Sandefjord ønsker å komme med en presisering ifbm. siste dagers medieomtale hva angår klubbsamarbeid.

Begge klubber, både Sandefjord Håndball og Runar Sandefjord har siden slutten av 2015 hatt jevnlige samtaler om et klubbsamarbeid.

Det har ikke vært snakk om en klubbsammenslåing slik media omtaler og fremstiller saken. Arbeidsgruppen har snakket om en partner / prestasjons avtale der begge klubber ønsket det beste for dagens og fremtidens håndballsatsing i Sandefjord.

På Runar Sandefjord sitt styremøte 14/04 ble det vedtatt av styret i Runar Håndball ønsket en avtale med Sandefjord Håndball. Dette ble videreformidlet til Sandefjord Håndball sine representanter.

Ved Sandefjord Håndball sitt styremøte av 19/04 ble det det samme forslaget som Runar Sandefjord hadde stemt for, nedstemt i Sandefjord Håndball sitt styre. Dette ble avholdt før man visste om Runar Sandefjord ville være et Grundigligalag.

Runar Sandefjord ønsker med dette og presisere at vi under hele prosessen har vært positive til et samarbeid på tvers av klubbene, men at dette har blitt nedstemt i Sandefjord Håndball sitt styre.

Vi kan ikke annet enn å ønske det beste for håndballmiljøet i Sandefjord ved og satse ytterligere på utvikling lokalt.

Ingen dører er lukket og ingen bruer er brent, men denne gangen var det altså ikke Runar Sandefjord som satte foten ned for samarbeid i håndballbyen Sandefjord

Vi ønsker selvfølgelig Sandefjord Håndball lykke til med sine fremdriftsplaner.

Med vennlig hilsen

Styret i Runar Håndball