Administrasjonen

Administrasjonssjef:
Jan Roger Thorsen
Dir.tlf: 33 48 79 99
Mobil: 907 35 632

Administrasjonssekretær:
Sigrunn Bærheim Skåleskog
Sentralbord: 33 48 79 99

Hallbestyrer/Teknisk leder:
Andrè Erlandsen
918 73 309

Markeds- og arrangementsjef: 
Simen Smith-Ringdal
920 12 680

Kontor:
Henriette Christiansen
995 39 657