Omkamp Follo HK – Runar Sandefjord – Runar

Omkamp Follo HK – Runar Sandefjord

Vår protest ble som forventet tatt til følge og det blir ny kamp mot Follo HK.

For oss var det viktig å protestere til tross for at vi tok poeng og i så måte risikerer å «tape» på en omkamp. Dette da det prinsipielle i saken er viktigere enn poengene.  Vi må være trygge på at delegatene gjør jobben sin og ikke påvirker resultater uten grunn.

Delegater MÅ være 100 % sikre før de griper inn, hvis ikke så undergraves systemet.

I dette tilfellet er det vanskelig å forstå hvordan delegaten kunne være sikker, da bildene viser at han tar feil.  Når han i tillegg viser ut feil spiller blir alt bare tull.  Regelverket er klart på at det er spilleren som løper inn på banen som skal vises ut, ikke spilleren som løper ut av banen.  Han som løper ut av banen gjør jo ingen feil.

Når omkampen blir spilt er pt. ikke vedtatt da ankefristen for Follo HK ikke er utløpt. Follo HK har uttalt seg til Østlandets Blad at de ikke vil anke, men uansett må NHF forholde seg til ankefristen.

Selv om vi har fått medhold i anken er vi ikke ferdig med saken.  Vi har bedt NHF om å ta de nødvendige grepene slik at vi slipper å havne i en tilsvarende situasjoner på et senere tidspunkt.