Sparebanken Sør ny generalsponsor – Runar

Sparebanken Sør ny generalsponsor

Under tirsdagens sponsorfrokost hos Jotun AS kunne Runar Sandefjord presentere ny generalsponsor for de kommende 3 sesongene, Sparebanken Sør.  Sammen med Jotun AS vil Sparebanken Sør være Runars største sponsorer de kommende sesongene.

Gunnar Thomassen (direktør personmarkedet Sparebanken Sør) forteller litt om Sparebanken Sør til en lydhør forsamling sponsorer

Sparebanken Sør er en av landets største regionsparebanker med hovedkontor i Kristiansand. Banken har i alt 34 kontorer fordelt på Agder, Vestfold og Telemark og Rogaland.  Korte beslutningsveier er en av Sparebanken Sørs styrker.  Banken er en fullverdig finansinstitusjon som betjener personmarkedet, næringslivet og offentlig sektor.

Sandefjord kontoret vil være det nordligste kontoret banken har, men vi blir ikke overrasket om de «kryper» enda nærmere hovedstaden etter hvert.

Kontoret i Sandefjord har åpnet i midlertidige kontorer i Rådhusgata 15 (dhub).  I juni flytter de til nyrenoverte lokaler der Christiania Glasmagasin hadde sin butikk (hjørnet Jernbaneallèen / kongensgate).

Tryggve Moe (banksjef BM Porsgrunn, Skien, Bøe og Sandefjord) forteller litt om Sparebanken Sør. I midten Tine Stange (rådgiver Sandefjord og ansvarlig for Runaravtalen). Til høyre står Beate Haakestad (banksjef i Sandefjord)

Kontoret i Sandefjord har ikke bare bankekspertise, de har også mye håndballkunnskap.  Ansvarlig for oppfølging av Runaravtalen er Tine Stange.  I motsetning til samtlige Runarspillere har Tine Stange vunnet Champions League (med LHK i 2011).  Og som ikke det er nok, kan hun skryte av EM gull i 2010 og VM bronse i 2009.

En tydelig fornøyd Leif Gautestad

Til slutt ønsker å takke vår nåværende bankforbindelse Sparebanken1 BV for et mangeårig godt og fruktbart samarbeid.  Og det blir litt spesielt å bytte banklogoen på drakten når inneværende sesong er ferdig.