Kjære Runarvenner – Runar

Kjære Runarvenner

Sommerferien er i gang og vi ønsker å fortelle dere litt om situasjonen for Runar Sandefjord pt.

Det har vært en svært krevende og spesiell periode fra håndballen etter at samfunnet ble stengt ned 12. mars.  På det tidspunktet gjensto det en seriekamp, men vår plassering på tabellen var allerede avklart, 10. plass.  Dette resulterte i at vi skulle spille kvalik mot Sandefjord Håndball, men også disse kampene ble avlyst og resultatet ble at begge lagene fikk plass i eliteserien 2020/21.

Selv om vi både sportslig og administrativt har vært preget av smittevernstiltakene har det allikevel vært arbeidet hardt i de snart 4 månedene siden.

Spillerlogistikk

Vi har hatt store utskiftninger i forhold til sesongen 19/20. 

Spillere som av forskjellige grunner har forlatt laget er (alfabetisk rekkefølge)

Ekman, Per KennyForsvarsspiller/linje
Enoksen, KarstenLinje
Evensen, Henrik  Bakspiller
Hybertsen, Eirik   Venstre kant
Haakestad, Sander  Venstre kant
Jonassen, Michael  Linje
Thoresen, Nicolai StrømBakspiller

Inn har kommet

Christiansen, Andre Høyre bakspiller
Hedin, Amadeus  Venstre/midt bak
Pedersen, Jostein  Venstre kant
Sætre, Håkon   Linje
Westby, ChristianVenstre kant
XX, ikke offentliggjort endaLinje
YY, ikke offentliggjort endaVenstre bak

Alt i alt er vi meget godt fornøyd med hvordan stallen ser ut kommende sesong.  Vi vil på et litt senere tidspunkt gi dere en mer utfyllende beskrivelse av nykommerne og hva vi kan forvente av dem, men det er mye talent og spennende spillere. Vi mener vi har forsterket stallen betydelig både i bredde og nivå. Med tanke på hvor sårbare vi var for skader i forrige sesong, er dette en betydelig forbedring

Markedssituasjon / Økonomisk situasjon

På tidspunktet landet ble stengt ned var det ikke avklart på hvilket nivå vi skulle spille sesongen 20/21.  Av den grunn var heller ikke markedsarbeidet for kommende sesong kommet ordentlig i gang.  Etter at plassen var sikret har vi vært i kontakt med de aller fleste av våre samarbeidspartnere, det være seg pr. telefon, pr. Teams eller i fysiske møter.  Resultatet pr. i dag er at vi har oppnådd ca 70% av vårt totale budsjett, noe vi foreløpig er svært godt fornøyde med.  Vi fryktet tidlig at Koronapandemien kombinert med fallet i oljeprisen (sammen en perfekt storm) ville få store konsekvenser for næringslivet og derigjennom flere av våre samarbeidspartnere.  Av den grunn valgte vi å lage en ny prognose, der totale inntekter ble nedskrevet med drøye MNOK 1,5.  I skrivende stund har vi redusert kostnadene våre med MNOK 1,1 så vi føler at vi har god kontroll på økonomien.  Vi har tro på at vi når året er omme vil levere et positivt resultat, men det er krevende å komme helt i mål.

Covid 19 – Topphåndball

12. mars ble som kjent samfunnet stengt ned.  All organisert trening ble avsluttet (haller og treningssentre ble lukket).  Som en konsekvens av dette, samt de usikre økonomiske fremtidsutsiktene, valgte vi etter noen dager å permittere samtlige spillere og trener.  Leifs administrative del av stillingen (25%) ble opprettholdt.

Gutta måtte ta frem løpeskoene, være kreative mht. styrketrening og «klare seg på egenhånd».  Selvsagt har vi vært behjelpelig med råd, utlån av utstyr etc, så godt vi har kunnet.  Medio mai ble organisert trening igjen tillatt, men uten fysisk kontakt.  Vi har da gradvis tatt spillerne tilbake i arbeid, først 20 % og etter hvert 50 %.  Fra 1. juli er spillerne 100 % tilbake i arbeid, da fysisk kontakt nå er tillatt forutsatt at man oppfyller retningslinjene/kravene som foreligger.  Blant annet skal spillerne 2 ganger daglig kontrollere kroppstemperaturen samt gjennomgå en omfattende sjekkliste.

Terminliste er satt opp og seriestart for oss er hjemme 30. august hjemme mot Elverum (m/ Luc Abalo i spissen).  Allerede i 3. seriekamp før vi besøk av våre naboer Sandefjord Håndball (6. september).  Hvilke restriksjoner som vil foreligge for kampene er ikke avklart, men pr. i dag er det satt en begrensning på 200 tilskuere.

Innen den tid skal vi ha gjennomført flere treningskamper der vi møter blant annet ØIF Arendal, Drammen HK og Nøtterøy.

Både seriestart og treningskampene er avhengig av utviklingen av Covid 19. Vi er forberedt på at det kan skje endringer dersom utviklingen av Covid 19 får en annen retning enn hva som i dag er forutsatt.  Vi har derfor tett kontakt med Norsk Topphåndball og Norges Håndballforbund.

Uansett vil vi holde dere oppdatert og håper at dere alle får en solrik sommerferie uten Coronavirus

GOD SOMMER

Foto: Ravn foto