Det gror godt i ungdomsavdelingen – Runar

Det gror godt i ungdomsavdelingen

At vi har mange lovende spillere i 2004 generasjonen er nok kjent for de fleste.

Preben Gram, Oscar Larsen Syvertsen, Oliver Klavenes og Kristian Strøm har alle landskamper.  I tillegg har Mathias Riis Singdahlsen vært inne på samlinger.

Men de er ikke alene.

Region Sør har nå kalt inn til regionale landslagsmiljø samlinger.

I J2006 er Adele Rustan og Theoline Olsen Forseth kalt inn til samling 19. september i Tjøllinghallen

I J2007 er Helle Margareth Eriksen, Mina Riis Singdahlsen, Tanja Taran og Naja Ruby Krucov Jensen kalt inn til saling 19. september i Tjøllinghallen.

For G2006 og G2007 er ikke uttaket kommet enda, men vi ser ikke bort i fra at Runar også her vil være godt representert!

Vi heier på dere alle sammen og så vet vi at vi har mange flere som «banker på døren» til nye samlinger!!