Administrasjon

Administrasjonssjef:
Jan Roger Thorsen
Dir.tlf: 33 48 79 99
Mobil: 907 35 632

Administrasjonssekretær:
Sigrunn Bærheim Skåleskog
Sentralbord: 33 48 79 99

Hallbestyrer:
Andrè Erlandsen
Mobil:918 73 309

Teknisk sjef arrangement:

Rune Bjønnes
Mobil:474 62 836

Arena sjef arrangement:

Pål Erik Haraldsen

Mobil:922 11 455