Runarhallen

HVOR ER RUNARHALLEN?

Adresse: Klavnesveien 20, 3220 Sandefjord   kart

Postadresse: Postboks 24, 3246 Sandefjord

 

Runarhallens historie:

Som hovedentrepenør for anleggetble A/S Norske Stålbygg engasjert, og så var det hele igang. En fantastisk dugnad av lagets medlemmer ble organisert, og med Anders Andersen i spissen som dugnadsleder kunne Runarhallen innvies 23.september 1978.I 1972 ble tanken om en utvidelse av idrettsparken lansert med Leiv Eriksen i spissen og en byggkomite ble nedsatt den besto av Leiv Eriksen, Alfred Bjørvik, Johan Jacobsen, Odd Andersen og Anders Andersen. Kommunen stilte seg også positiv til planene og stilte tomt til rådighet. etter hvert fikk også komiteen også finansieringen i orden, blant annet fra byens banker. STUI-midler, private långivere, andelshavere, egenkapital og samvirkebanken.

Man skulle tro at idrettslaget og medlemmene ville slå seg til ro med det som var gjort, men så var ikke tilfelle. starten var en gammel brakke – idag en tidsmessig idrettshall. Men tilstrømmingen av barn og undom bare økte, og kapasiteten i Runarhallen i ferd med å bli sprengt. Dermed ble forslag om utvidelse av hallen reist. Men når eller om en slik utvidelse av hallen kunne finne sted, var avhengig av økonomi og vilje til ny dugnadsinnsats.

Tanken var reist, og en byggkomite ble oppnevnt. Den skulle utarbeide et kostnadsoverslag samt forslag til finansiering, og få tegningene til et tilbygg ferdig. dermed var arbeidet med utvidelsen av Runarhallen igang. Cosmic Bygg skulle utarbeide tegningene for utvidelsen og få disse godkjent av bygningsrådet og STUI.

Det var mange ting som måtte ordnes. det ble således mange møter med ordfører, rådmann og parksjef. Men etter hvert så falt de fleste brikker på plass, og man kunne begynne å forhandle med bygningsfirmaer om levering. Men etter hvert somm byggekomiteen arbeidet seg fremover, måtte den ta stilling til nye ønsker og behov, og finansieringskalkylen sprakk – uten å sprekke. Det gjaldt et førsteklasses parkettgulv, ønske om et publikumsgalleri, en sikkelig vestibyle og tilskuerplasser for 3000 personer. Det galdt også det utvendige anlegget med blant annet beplantning og annkomst fra Bøbakken.

Under hele arbeidsperioden måtte dugnadsarbeidet organiseres, og heldigvis var stemmningen blant medlemmene positiv. Fullførelsen av prosjektet nærmet seg og innvielsen ble satt 14.september 1991. Etter hvert som denne datoen nærmet seg, ble det mer og mer kaotisk på byggeplassen slik det pleier å være på en byggeplass under innspurten. Først langt over midtnatt kvelden før innvielsen, kunne de siste forlate hallen. Men da var alt klart – Runars trofaste medlemmer hadde fullført jobben og kunne glede seg over en av landets fineste idrettshaller.