Fon Anlegg – Runar

Fon Anlegg ble etablert 1.juni 2015 og er en lokal maskin entreprenør i Sandefjord med kontorer på Nordre Fokserød 24 i Sandefjord.

Selskapet eies av Odd Henrik Almehagen, Joakim Aarøe, Carl Christian Fon, Rolf Arne Larsen og Jarle Hillestad. Carl Christian er Daglig Leder og Jarle som styreleder. Odd Henrik, Joakim og Rolf Arne arbeider som anleggsledere.

Selskapet utfører alle arbeider innen graving, massetransport, drenering, brøyting, rivning, veg, vann og avløp.

Selskapet har i dag 39 fast ansatte og har kontorer på Nordre Fokserød 24 i Sandefjord. Omsetning for 2019 115 mill.

Vår hovedmålsetning er å ha fornøyde kunder, vi ønsker å ha en kort linje mellom oppdragsgiver og oss.

Ingen jobb for liten eller for stor !!!

Navn:
Fon Anlegg
Adresse:
Nordre Fokserød 24
Postnr/sted
3241 Sandefjord
Tlf
958 96 000
Epost