Gokstad Apotek – Runar

Velkommen til ditt lokale Gokstad Apotek

Gokstad Apotek er en lokal apotekgruppe i Sandefjord. Du finner oss i Andebu, på Pindsle og på Kilen.

Vi står fritt i forhold til de store apotekkjedene, og profilerer oss aktivt i forhold til idrett og helse. Vi er lokalidrettens apotek i Sandefjordregionen og har en samarbeidsrelasjon til mange av idrettslagene i vårt nærområde.

Navn:
Gokstad Apotek
Adresse:
Kilgata 9
Postnr/sted
3217 Sandefjord
Tlf
33 48 60 30