Ingeniør Ivar Pettersen AS – Runar

Ingeniør Ivar Pettersen AS har, siden oppstarten i 1903, opparbeidet en meget solid posisjon som en ledende elektroentreprenør rundt Oslofjorden, i fylkene Oslo, Viken og Vestfold og Telemark.

I dag teller vi 220 ansatte som er tilknyttet våre kontorer i Drammen (hovedkontor), Vikersund, Oslo, Moss og Sandefjord.

Gjennom strategiske satsninger har vi i dag solid fagkunnskap innen en rekke nisjer innenfor elektrofaget. I avdelingene for elektroinstallasjon, elektrikerservice, automasjon, tele-data-sikkerhet og agenturvirksomhet, leveres tjenester og systemer både til eiendom, industri, bygg- og anlegg, kommunale- og offentlige virksomheter samt privatboliger . Vårt mål er å kunne tilby våre kunder totalleveranser innenfor de fleste elektroområder.

Vi samarbeider med Jobbdirekte.no og her søker du på våre utlyste stillinger.

Pettersen et fremtidsrettet valg.

Vi har tradisjon for langsiktighet og det viderefører vi med satsning på tidsriktige, gode løsninger i alle ledd og ikke minst i godt kvalifiserte medarbeidere.

Navn:
Ingeniør Ivar Pettersen AS
Adresse:
Skolmar 36
Postnr/sted
3232 Sandefjord
Tlf
33 46 68 00