JOTUN – Runar

26-åringen Odd Gleditsch er utstyrt med aksjegjeld, styrmannseksamen og selgertalent da han i 1920 tar de første stegene for det som i dag er Jotun-konsernet. En fargehandel utviklet seg til et konsern med 36 produksjonsanlegg i 21 land, 69 selskaper i 44 land og representasjon i over 90 land. En håndfull medarbeidere la grunnlaget for dagens 9.500 ansatte.

Jotuns administrerende direktør i dag, Morten Fon, er ikke i tvil om årsaken. 
– Måten Odd Gleditsch senior bygget opp Jotun på, var allerede i den spede starten preget av verdiene som ble grunnsteiner i konsernet. Lojalitet, omsorg, respekt og mot, sier han.

Navn:
JOTUN AS
Adresse:
Hystadveien 167
Postnr/sted
3209 Sandefjord
Tlf
33 45 70 00