Bærekraft i Coop

Coop er etablert for å bidra til våre over 1,6 millioner eieres beste. Derfor er omtanke for mennesker, miljø og dyr og en bærekraftig utvikling viktig for oss.

Vi ønsker også å inspirere kundene våre til å gjøre sunne og bærekraftige hverdagsvalg som er bra for både dem selv og for kloden.
Basert på hvordan vi påvirker omgivelsene våre, vår egenart og innspill fra samarbeidspartnere har vi definert fem områder for vårt bærekraftsarbeid.