Sandefjords Blad – Runar

Sandefjords Blad er en løpende nyhetstjeneste på nett, som også gir ut en en papiravis seks dager i uka. Dekningsområdet er Sandefjord i Vestfold. Peter Henrik Feilberg startet avis i Sandefjord i 1859. Avisen fikk navnet Sandemanden. Dette er forløperen for Sandefjords og Sandeherreds Tidende og dermed også Sandefjords Blad. Til tross for de mange årtier som er passert siden starten, kan man vel si at de største forandringene i avishuset har kommet de siste 20 årene. Nettsiden sb.no er nå den viktigste publiseringsplattformen til Sandefjords Blads. Per mai 2020 er 54 prosent av de betalende abonnentene rene digitale abonnenter. Ifølge tall fra Forbruker & Media 2020 er den daglige totale 32.500 lesere (digital + papir). Avisens hovedinntektskilde er abonnementsinntekter.

Navn:
Sandefjords Blad
Postnr/sted
Sandefjord
Tlf
32 27 70 79