Sparebanken Sør – Runar

Sparebanken Sør er en av landets største regionsparebanker med hovedkontor i Kristiansand. Banken har i alt 34 kontorer fordelt på Agder, Vestfold og Telemark og Rogaland.  Korte beslutningsveier er en av Sparebanken Sørs styrker.  Banken er en fullverdig finansinstitusjon som betjener personmarkedet, næringslivet og offentlig sektor.

Sandefjord kontoret vil være det nordligste kontoret banken har, men vi blir ikke overrasket om de «kryper» enda nærmere hovedstaden etter hvert.

Kontoret i Sandefjord har åpnet i midlertidige kontorer i Rådhusgata 15 (dhub).  I juni flytter de til nyrenoverte lokaler der Christiania Glasmagasin hadde sin butikk (hjørnet Jernbaneallèen / Kongensgate).

Navn:
Sparebanken Sør
Adresse:
Postboks 403
Postnr/sted
3201 Sandefjord