Styret i Runar Håndball

Leder Knut Søyland
Nestleder
Sekretær  Lene Søgnen 951 95 373
Økonomiansvarlig Vidar Grini
Styremedlem 1–arrangements ansvarlig elite Pål Einar Fevang 995 50 205
Styremedlem 2–dedikerte arbeidsoppg. Thore Borg 988 54 675
SponsorutvalgetLeder:  Pål Erik Haraldsen   922 11 455
Sportslig Utvalg EliteLeder:  Eivind U. Johannessen  452 31 540
Sportslig leder bredde:Dommerkontakt:Rekrutteringsansvarlig: Eric Erdmann
Lars AskevoldFred Sørensen
 412 50 550
 400 62 358

400 66 201
 

 

Leder Foreldreutvalg Bredde  Tina B. Haugen 454 47 117