Vi klatrer på Web-tabellen – Runar

Vi klatrer på Web-tabellen

Web statistikken for eliteklubbene for sesongen 2019/20 er nå kommet.  Statistikken viser at vi er på rett vei selv om det er et stykke opp til teten.

Total for herreklubbene kan de vise til 2.028.004 sidevisninger, mens tilsvarende tall for dameklubbene er 1.301.207. Ikke overraskende topper ØIF Arendal statistikken med Elverum rett bak.  Disse to er i en særklasse og begge har over en halv million sidevisninger.

Runar Sandefjord hadde 81.086 sidevisninger og ligger med det midt på tabellen.  Jfr. sesongen 18/19 er vi imidlertid den klubben som har hatt overlegens størst % vis fremgang med 180 %.  Nå viser kanskje det først og fremst at vi var dårlige før, men all fremgang maner til ytterligere fremgang.  Vi bør vel i hvert fall ha som målsetting av vi passerer 100.000 sidevisninger med god margin sesongen 20/21.

Når det gjelder antall artikler produsert på hjemmesiden hadde vi 127 for sesongen.  Her ligger vi også midt på tabellen.  Ikke overraskende er det våre venner på Sørlandet som har mest skrivekløe i det de produserer i snitt over 2 artikler hver eneste dag året rundt😊

Det er også liten tvil om at gode og interessante publiseringer gir økt interesse både for håndballen generelt men ikke minst for den enkelte klubb.

Foto: Ravn Foto