Info fra styret – Runar

Info fra styret

Hei folkens!

Her kommer en oppdatering som dessverre ikke er så positiv, men sånn blir det dessverre noen ganger!

På bakgrunn av utviklingen av Coronapandemien og de økonomiske konsekvenser dette kan få, vurderer styret å permittere ansatte og spillere.

Vi har ikke spilt kamper siden før jul. Vi skulle egentlig ha startet opp 3. februar, men stadige utsettelser gjør dette svært vanskelig for oss. Først ble det utsatt til 20. februar, deretter til begynnelsen av mars, og nå er det utsatt på ubestemt tid. Utsettelser og beskjeder om ny informasjon bare 14 dager fram i tid, gjør det svært vanskelig å planlegge sportslig aktivitet og markedsarbeid.

Myndighetene har nå meddelt toppidretten at vi skal få ny beskjed 14. mars. På bakgrunn av det, må Norges håndballforbund bestemme hva som skal skje videre. Det finnes et antall forskjellige scenarier med svært ulikt utfall som kan bli konkludert.

Det er vanskelig å angi hvilke følger dette vil få, både i det korte bildet og i et mer langsiktig perspektiv.

Vi må forvente et inntektstap frem til sommeren og tilsvarende likviditetsmessige effekter. Vi har også en usikkerhet når det gjelder sport.

Vi har nå avholdt drøftelsesmøte med representanter for spillerne, hvor permitteringer ble drøftet. Permitteringsvarsel er sendt ut, men endelig beslutning avventes til ny informasjon kommer fra myndigheter og Norges håndballforbund. Dette bør vi kunne forvente å få før en eventuell beslutning om permitteringer må tas innen 19.mars.

Det er begrenset hva vi har av andre kostnader, men vi reduserer det vi kan på andre områder også. I tillegg søker vi på de muligheter som finnes av statsstøtteordninger, men det er dessverre begrenset hva vi kan få ut av det.

Vi håper dette forklarer situasjonen, og at dere forstår at vi er nødt til å gjøre nødvendige grep.

Hold dere friske, og så ser vi fram til å se dere i hallen når den tid kommer!